Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 294 ze 1271 1,72
Filozofická fakulta 1 ze 666 1,07
Pedagogická fakulta 180 ze 2124 1,49
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 61 ze 168 1,61
Teologická fakulta 3 ze 669 1,40
Zdravotně sociální fakulta 73 ze 1904 1,49
Zemědělská fakulta 7 ze 1076 2,07