Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 555 ze 1206 1,68
Filozofická fakulta 43 ze 568 1,52
Pedagogická fakulta 485 ze 2173 1,55
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 100 ze 139 1,47
Teologická fakulta 201 ze 698 1,45
Zdravotně sociální fakulta 338 ze 1644 1,64
Zemědělská fakulta 64 ze 962 1,64