Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 478 ze 1271 1,74
Filozofická fakulta 16 ze 666 1,65
Pedagogická fakulta 366 ze 2124 1,50
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 105 ze 168 1,64
Teologická fakulta 36 ze 669 1,49
Zdravotně sociální fakulta 339 ze 1904 1,59
Zemědělská fakulta 24 ze 1076 1,72