Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 359 ze 1051 1,68
Filozofická fakulta 44 ze 542 1,66
Pedagogická fakulta 318 ze 1950 1,52
Přírodovědecká fakulta 0 ze 926 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 85 ze 114 1,45
Teologická fakulta 68 ze 637 1,46
Zdravotně sociální fakulta 238 ze 1619 1,58
Zemědělská fakulta 83 ze 858 1,57