Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 769 ze 1440 1,78
Filozofická fakulta 111 ze 639 1,60
Pedagogická fakulta 975 ze 2831 1,58
Přírodovědecká fakulta 2 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 95 ze 153 1,60
Teologická fakulta 327 ze 703 1,50
Zdravotně sociální fakulta 818 ze 1955 1,59
Zemědělská fakulta 326 ze 1127 1,60