Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 390 ze 1189 1,72
Filozofická fakulta 13 ze 578 1,49
Pedagogická fakulta 139 ze 1957 1,51
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 47 ze 131 1,52
Teologická fakulta 10 ze 632 1,59
Zdravotně sociální fakulta 92 ze 1797 1,53
Zemědělská fakulta 5 ze 948 1,20