Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 450 ze 1189 1,71
Filozofická fakulta 64 ze 578 1,52
Pedagogická fakulta 554 ze 1957 1,51
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 80 ze 131 1,59
Teologická fakulta 150 ze 632 1,43
Zdravotně sociální fakulta 484 ze 1797 1,58
Zemědělská fakulta 137 ze 948 1,57