Od akademického roku 2020/2021 probíhá hodnocení výuky v IS/STAG.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 205 ze 1025 0,96
Filozofická fakulta 28 ze 527 1,05
Pedagogická fakulta 344 ze 2001 0,92
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 70 ze 100 1,12
Teologická fakulta 48 ze 636 0,89
Zdravotně sociální fakulta 124 ze 1510 1,01
Zemědělská fakulta 54 ze 886 1,01