Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 627 ze 1232 1,69
Filozofická fakulta 48 ze 600 1,46
Pedagogická fakulta 506 ze 2166 1,60
Přírodovědecká fakulta 0 ze 1034 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 103 ze 138 1,47
Teologická fakulta 273 ze 692 1,48
Zdravotně sociální fakulta 413 ze 1718 1,64
Zemědělská fakulta 212 ze 995 1,60