Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 618 ze 1232 1,69
Filozofická fakulta 25 1,45
Pedagogická fakulta 242 1,62
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 95 ze 138 1,48
Teologická fakulta 82 1,52
Zdravotně sociální fakulta 19 1,83
Zemědělská fakulta 20 1,43