Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 486 ze 1271 1,74
Filozofická fakulta 21 ze 666 1,53
Pedagogická fakulta 657 ze 2124 1,55
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 105 ze 168 1,64
Teologická fakulta 46 ze 669 1,45
Zdravotně sociální fakulta 765 ze 1904 1,56
Zemědělská fakulta 66 ze 1076 1,72