Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 922 ze 1502 1,81
Filozofická fakulta 0 0,00
Pedagogická fakulta 342 ze 2413 1,55
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 108 ze 197 1,61
Teologická fakulta 44 ze 722 1,57
Zdravotně sociální fakulta 435 ze 2037 1,62
Zemědělská fakulta 68 ze 1244 1,60