Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 205 ze 1025 0,96
Filozofická fakulta 28 ze 527 1,05
Pedagogická fakulta 318 ze 2001 0,93
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 70 ze 100 1,12
Teologická fakulta 38 ze 636 0,89
Zdravotně sociální fakulta 112 ze 1510 1,01
Zemědělská fakulta 48 ze 886 1,00