Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U některého obsahu a u specifických prezentací, jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.

Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.

 

Alternativní postupy a kontaktní údaje

Pokud se na webových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích náhradní způsob získání informací. Žádosti o získání informací a zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na technického provozovatele

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
HelpDesk CIT

tel.: 38 777 1234
e-mail: helpdesk@rt.jcu.cz

 

Kontakt na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Studentská 1824/27
(budova Studentského klubu)

tel.: 389 036 026
e-mail: centrum-ssp@jcu.cz