Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů